W związku z podpisaniem aneksu w ramach programu “Opieka 75+” na 2023 rok nastąpiła zmiana przyznanej dotacji na realizację usług opiekuńczych dla osób powyżej 75-ego roku życia oraz nastąpiła zmiana wysokości wkładu własnego Gminy.

  • Dofinansowanie: 9.053,00 zł
  • Całkowita wartość programu: 15.088,00 zł