Zgodnie z art. 37f par. 1 ust. 1 i ust. 2 Kodeksu Wyborczego w dniu wyborów parlamentarnych tj. 15 października 2023 roku na terenie Gminy Budry zorganizowany zostanie bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców.

Bezpłatny przewóz będzie zorganizowany do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 i 2 w Budrach oraz Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Ołowniku i nr 4 w Olszewie Węgorzewskim.

Szczegółowy harmonogram i rozkład kursów będzie dostępny wkrótce.

Przypominamy również o zmianie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 i 2 w Budrach oraz nowej siedzibie w Sobiechach:

  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Gminny Ośrodek Kultury w Budrach, ul. Aleja Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry.
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Klub Seniora w Budrach, ul. Aleja Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry.
  • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Szkoła Podstawowa w Sobiechach, Sobiechy 24, 11-606 Budry.

Aktualne informacje dotyczące obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Budry znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budrach: Link