Wójt Gmin Budry w dniu 18 listopada 2022 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inwestycji pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Budry mająca na celu poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Budry. Zakres inwestycji obejmuje budowę ok. 6,3 km sieci wodociągowej na terenie gminy Budry, budowę pompowni wody w miejscowości Budry oraz modernizację oczyszczalni ścieków w m. Budry. Całkowita wartość operacji: 3.386.466,73 zł, Dofinansowanie ze środków UE: 3.242.756,00 zł.