Gmina Budry w 2024 r. otrzymała dotację celową w wysokości 3000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″

Gmina Budry w 2024 r. otrzymała dotację celową w wysokości 3000 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″ z przeznaczeniem na dofinansowanie: zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację [...]

Wymiana nieenergooszczędnych drogowych opraw oświetleniowych na terenie gminy Budry

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nazwa zadania: Wymiana nieenergooszczędnych drogowych opraw oświetleniowych na terenie gminy Budry Wartość dofinansowania: 258.400,00 PLN Całkowitą wartość zadania: 323.000,00 PLN Inwestycja związana jest z modernizacją [...]

2024-01-31T09:29:10+01:0012 grudnia, 2023|Projekty Budżet Państwa|

Zakończenie inwestycji pn. Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiechach i Modernizacja Systemu Ogrzewania budynku Urzędu Gminy Budry z wykorzystaniem OZC

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nazwa zadania: Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiechach i Modernizacja Systemu Ogrzewania budynku Urzędu Gminy Budry z wykorzystaniem OZC. Dofinansowanie: 4 609 795,61 zł [...]

2024-01-30T13:06:48+01:006 grudnia, 2023|Projekty Budżet Państwa|

Gmina Budry uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Koźlak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węg. i gminnych oczyszczalniach ścieków

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Koźlak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węg. i gminnych oczyszczalniach ścieków Wartość dofinansowania: 2.450.000,00 zł [...]

2024-01-30T14:30:02+01:0020 września, 2023|Projekty Budżet Państwa|
Przejdź do góry