Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach informuje, iż od dnia 10 stycznia 2022 r. można ubiegać się o dodatek osłonowy zgodnie z ustawą z 3 stycznia 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 lipca 2022 r. pod uwagę brane są dochody za 2020 r., natomiast w przypadku złożenia wniosku od dnia 1 sierpnia 2022r. uwzględnia się dochody za 2021 r.

W związku z powyższym, aby otrzymać pomoc w formie dodatku osłonowego wnioski należy złożyć w GOPS Budry najpóźniej do 31 października 2022 r. Wszystkie wnioski złożone pod tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku ubiegania się o zwiększony dodatek osłonowy, który uzależniony jest od źródła ogrzewania niniejszym informuję, iż źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W tym celu osoby, które nie złożyły jeszcze takiej deklaracji, powinny tego dokonać niezwłocznie online, bezpośrednio w CEEB https://ceeb.gov.pl/ lub w Urzędzie Gminy Budry.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach ul. Aleja Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry (tuż obok Banku Spółdzielczego) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wszelkie informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 87 427 80 19