Więcej informacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”

Biuro Ogonki: tel. 797805688, 728821575

oraz na stronie: www.mazurylgr.pl

Informacja: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”