Plakat z informacją następującej treści: Ze Środków Państwowego Funduszu Celowego z Funduszu Pracy dofinansowano pracodawcom Koszty Kształcenia Młodocianych Pracowników w roku 2022. Wysokość dofinansowania 76439 zł