Dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego z funduszu pracy. Dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników w roku 2023. Dofinansowanie 33281 zł