Krajowe Centrum ds. AIDS, informuje o kampanii: „Europejski Tydzień Testowania (ETT) w kierunku HIV i HCV” realizowanej w dniach od 20 do 27 listopada br., w celu zintensyfikowania testowania i promowania świadomości na temat korzyści płynących z wczesnego wykrywania HIV i HCV.

Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na stronie internetowej https://www.testingweek.eu/campaign-materials/ .

Warto przypomnieć, że w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) można wykonać test w kierunku HIV bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. W większości z nich istnieje możliwość wykonania szybkich testów w kierunku kiły i HCV.
Adresy PKD można znaleźć na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS: https://aids.gov.pl/pkd/