Już w najbliższą niedzielę 25 czerwca na boisku w Budrach odbędzie się nasze lokalne – wielkie święto kuchni regionalnej!
W programie wiele atrakcji, m.in.: wielki pojedynek gospodyń w lepieniu dzyndzałków, występy zespołów muzycznych oraz kapeli podwórkowej, konkurs jedzenia dzyndzałków, otwarta degustacja potraw powstałych podczas plenerowego gotowania i sporządzanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, i wiele innych.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „FestGalówka z dzyndzałkami” została dofinansowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Organizacja przedsięwzięcia ma na celu Integrację i aktywizacje mieszkańców z terenów wiejskich, wspólne spędzanie czasu, promocję lokalnych produktów, animacje i zabawę dla młodszych mieszkańców Gminy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zaspakajanie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi.