Od początku stycznia 2022 r. ZUOK Spytkowo przyjmuje odpady od rolników którzy złożyli wnioski o dofinansowanie.

Szczegóły na stronie internetowej Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami