Informujemy, że Gmina Budry podpisała umowę o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i otrzymała środki finansowe na realizację projektu.

Gmina wnioskowała o grant w wysokości 294 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR. Ostatecznie wniosek został zaakceptowany i zgodnie z opublikowaną listą, Gminie Budry przyznano grant w wysokości 210 tys. zł. Jest to kwota niższa niż pierwotnie zakładano (przewidywane stawki w wys. 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop zostały obniżone do 2,5 tys. zł).

Obecnie Gmina Budry rozpoczyna procedurę wyboru wykonawcy – zgodnie z ustawą PZP w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego. Zgodnie z regulaminem konkursu na realizację projektu Gmina ma 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Budrach lub pod nr tel. 87/4278003 w godzinach pracy tj. 07:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.