Podpisana w poniedziałek (4 kwietnia) w Budrach umowa dotyczy przebudowy sześciu dróg gminnych. Gmina Budry otrzyma 4.830.750,00 mln zł na inwestycje drogowe. Jak do tej pory, są to największe środki jakie uzyskała gmina na tego typu inwestycje.

Dofinansowanie z programu Polski Ład zapewnia gminom możliwość inwestowania przy stosunkowo niewielkim obciążeniu ich budżetów. Zgodnie z umową 95 proc. inwestycji zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa, natomiast pozostałe 5 proc. stanowić będzie wkład własny Gminy Budry.

Planowana inwestycja obejmie przebudowę dróg gminnych nr 131043N, 131068N i 131072N, 131048, 131049 i 131067.

Podpisanie umowy w sali konferencyjnej w Budrach. Od lewej: Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciel strony rządowej, wykonawca, Wójt Gminy Budry.