Gmina Budry w 2021 r. otrzymała dotację celową w wysokości 5 040,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″.
z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  • zakupu książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo do Przedszkola Samorządowego w Budrach.
  • zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach.

Całkowita wartość realizacji zadania przez gminę wynosi 6 300 zł w tym wkład własny gminy 1 260 zł.