Gmina Budry informuję o wydłużonym terminie na uzupełnienie dokumentów w ramach „Grantów PPGR”

Do dnia 06 grudnia 2021 r.
należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Budrach dokumenty potwierdzające, że krewny ucznia w linii prostej wskazany w oświadczeniu pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Dokumentem może być: świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa, lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych.

Oświadczenia, które nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 87 427 80 03