Na stronie internetowej Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami udostępnione zostały nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Link do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na rok 2022: http://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy