W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 opracowana została anonimowa ankieta, celem której jest identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

Link do ankiety https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0vhB3ZCSMM4y6zNLw0-SzNWDyVusKQV4MHma8dzmQUiCtVA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

Bardzo dziękujemy za współpracę przy opracowywaniu LSR na lata 2023-2027.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”