Powołanie Zespołu ds. uchodźców

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Sekretariat Rady: ul. Linki 3/4, 10-535 Olsztyn
tel. 503 466 700   ropwwm@gmail.com   www.ropwwm.org.pl

Koleżanki i koledzy z organizacji społecznych województwa warmińsko-mazurskiego

Jesteśmy bardzo potrzebni w sytuacji kryzysu humanitarnego i napływu uchodźców z Ukrainy.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców, któremu przewodniczy Bartłomiej Głuszak, przewodniczący Rady. Zespół ma na celu koordynację przepływu informacji i łączenia zasobów w zakresie działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Kluczową osobą w Zespole jest Wojewódzki Koordynator Informacji – Jolanta Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl), która ściśle współpracuje z koordynatorem działań na rzecz uchodźców Urszulą Jędrychowską z Urzędu Wojewódzkiego (500 477 570, urszula.jedrychowska@uw.olsztyn.pl, ukraina@uw.olsztyn.pl).

Powołane są Zespoły Tematyczne, które grupują organizacje świadczące konkretny rodzaj pomocy lub chcące taką pomoc świadczyć uchodźcom. Poniżej są nazwy zespołów i ich liderzy wraz z kontaktem. Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci pomocy organizacji w konkretnym Zespole lub Zespołach.

Aktywizacja społeczna i zawodowa – Wiesława Przybysz, Michał Kupisz, tel. 89 523 60 92, przybysz.wieslawa@wp.pl, m.kupisz@federacjafosa.pl

Edukacja dzieci i dorosłych – Kornelia Kurowska, tel. 507 698 953, kornelia.kurowska@borussia.pl

Opieka medyczna – Marta Czerwonik-Łapko, 697 994 062, m.czerwoniklapko.joannici@gmail.com

Osoby z niepełnosprawnością – Sebastian Grochowski, tel. 89 523 22 14, wmson.ol@wp.pl

Zbiórki rzeczowe, żywnościowe i finansowe – Adrian Piotrowicz, tel. 662 243 186, adrian.piotrowicz@bankizywnosci.pl

Pomoc prawna – Anna Olszewska, tel. 55 642 44 25, esas_1@wp.pl

Jeżeli któraś organizacja chce podjąć się koordynacji innych działań na terenie województwa (a są takie potrzeby, np. wolontariat, zakwaterowanie), prosimy o kontakt z Jolantą Markiewicz.

Informacje na temat dalszych działań będą zamieszczane na stronie www.ropwwm.org.pl. Bardzo dziękujemy za każdy wysiłek, za każdą pomoc na rzecz uchodźców.

 

Prezydium Rady Organizacji Pozarządowych

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Olsztyn, 11.03.2022