Informujemy, że Gmina Budry rozstrzygnęła przetarg na dostawę sprzętu komputerowego w ramach programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Z osobami, które złożyły kompletne oświadczenia i spełniły warunki formalne konkursu, będziemy komunikować się w celu podpisania umowy darowizny i przekazania sprzętu.

Aby usprawnić proces przekazywania komputerów zalecamy, aby osoby, które nie udostępniły swojego nr telefony kontaktowały się indywidualnie z Urzędem Gminy w Budrach dzwoniąc pod numer 87 427 8003.

Od dnia ogłoszenia konkursu do Gminy Budry wpłynęło łącznie 103 wnioski, z czego 84 spełniły wszystkie wymagania i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

  • Oświadczenia osób, nie spełniających kryteriów tj. wskazano w pkt 2 d zakład pracy niebędący PPGR – pozostały bez rozpatrzenia.
  • Oświadczenia osób, które w punkcie 1 a) wskazały miejscowość spoza gminy Budry – pozostały bez rozpatrzenia.
  • Oświadczenia niekompletne, (tj. brak dokumentów potwierdzających: że krewny ucznia w linii prostej wskazany w oświadczeniu pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR i zamieszkiwał miejscowość lub gminę objętą PGR, brak oświadczenia o stopniu pokrewieństwa) – pozostały bez rozpatrzenia.
  • Oświadczenia złożone po terminie zostały zakwalifikowane do listy rezerwowej.

W celu potwierdzenia zakwalifikowania do konkursu, można kontaktować się pod nr telefonu 87 427 8003.