W związku z przystąpieniem i wdrożeniem przez samorząd rozwiązań przyjętych w ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy, że osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego, a wniosek ten został pozytywnie zweryfikowany muszą dokonać wpłaty za zakup węgla.

Wpłat można dokonać na konto bankowe Gminy Budry nr: 28 9348 0000 0260 0130 2000 0030 w tytule wpłaty wpisując: zakup preferencyjny paliwa stałego.

Wpłat można dokonywać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy w Budrach – płatność tylko kartą bankową,
  • lub przelewem na konto wskazane powyżej, gotówką w banku lub na poczcie.

Cena węgla to 2000 zł brutto za tonę.

Następnie z potwierdzeniem zapłaty należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Budrach do Kasy po odbiór faktury.
Faktura stanowić będzie podstawę do odbioru węgla ze składu.

Węgiel odbieramy w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 24, tel. 87 427 25 15

Informacje dotyczące pozytywnie zweryfikowanego wniosku oraz szczegóły zakupu i odbioru zostaną przekazane telefonicznie przez pracownika urzędu.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 87 427 80 03 w. 47 – Pan Jan Kondrat, 87 427 80 03 w. 35 Pani Irena Oryńczak.