W związku z postanowieniem Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP oraz wykonywaniem obowiązków urzędnika wyborczego, a także w nawiązaniu do pisma Komisarza Wyborczego w Olsztynie I Nr DOL.0022.1.2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. informuję, że w dniach:

1) 25.08.2023 r. – godz. 13.00-15.00
2) 28.08.2023 r. – godz. 7.00-9.00
3) 04.09.2023 r. – godz. 7.00-9.00
4) 08.09.2023 r. – godz. 13.00-15.00
5) 11.09.2023 r. – godz. 7.00-9.00

w budynku Urzędu Gminy w Budrach w pok. Nr 6 pełniony będzie dyżur, w szczególności celem udzielania wyborcom wyjaśnień dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tych komisji w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

Ponadto w dniach w godz. 7.00 – 9.00:

1) 23.08.2023 r.
2) 01.09.2023 r.
3) 13.09.2023 r.

pełniony będzie dyżur telefoniczny pod nr tel. 793601556.

 

Urzędnik Wyborczy
Gminy Budry