Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie mł. asp. Robert Stankiewicz podejmuje działania w ramach “Planu Działania Priorytetowego”. W ten sposób realizuje zapisy Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 września 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

Obecny plan obejmuje okres od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r., dotyczy od spożywania alkoholu, zaśmiecania i zakłócania porządku w rejonie MOR w Budrach oraz kierowania we wskazanym rejonie pojazdami silnikowymi, gdzie znajduje się ścieżka rowerowa i dopuszczony jest jedynie ruch lokalny.

Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie i zakłócanie porządku w rejonie MOR w Budrach, jak i kierowanie we wskazanym rejonie pojazdami silnikowymi po ścieżce rowerowej są często zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie okresowo dokonują w tym miejscu sprawdzeń. jest to jednak działanie doraźne, ponieważ miejsce to jest alternatywą spędzania wolnego czasu przez młodzież, miejsce jest na uboczu miejscowości Budry, brak jest oświetlenia, jak również monitoringu. ponadto trasa ta jest często wybierana jako skrót pomiędzy Budrami, a Popiołami przez osoby będące w podróży. Wspólne podejmowanie działań z pewnością przyczynią się do poprawy obecnego stanu rzeczy.