Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 9 marca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Główne zmiany przyjętej ustawy zakładają, że:

  1. Pobyt obywatela Ukrainy, który wjeżdża od 24 lutego br. do Polski uznaje się za legalny przez 18 miesięcy (nie dotyczy to tych obywateli Ukrainy, którzy już mają w Polsce prawo do legalnego pobytu).
  2. Obywatel Ukrainy, który korzysta ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. oraz każdy obywatel Ukrainy, który aktualnie przebywa legalnie w Polsce może podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń.
  3. Pracodawca ma obowiązek zgłosić fakt podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku pracy do powiatowego urzędu pracy w swoim powiecie poprzez system elektroniczny praca.gov.pl w ciągu 7 dni od podjęcia pracy.
  4. Obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował w Polsce nie musi robić nic by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chce zmienić pracodawcę nie potrzebuje do tego żadnego zezwolenia.
  5. Każdy obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak dla obywateli RP, z tym, że rejestrować będą mogły się również osoby starsze tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.

W związku z powyższym, wszystkie podmioty zainteresowane zatrudnieniem obywateli Ukrainy prosimy o kontakt osobisty z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgorzewie – Klub Pracy lub telefoniczny pod numerem 512 053 070.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie