Informuję mieszkańców sołectwa BUDZEWO, że w dniu 23 kwietnia 2023 r. o godz. 14ºº (drugi termin spotkania godz. 14¹º) w świetlicy wiejskiej odbędą się wybory SOŁTYSA.

Wójt
Gminy Budry
dr inż. Józef Markiewicz