O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa OŁOWNIK OSIEDLE
że w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 18ºº
(drugi termin spotkania godz. 18¹º)
w świetlicy wiejskiej odbędą się wybory
SOŁTYSA
Zaprasza się wszystkich do wzięcia udziału w zebraniu.

Wójt
Gminy Budry
dr inż. Józef Markiewicz