PROSZĘ KONIECZNIE ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU URZĘDU !!!

W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19, wskazaniami co do pracy zdalnej, wytycznymi w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy, a także o bezpieczeństwo pracowników GOPS Budry oraz UG Budry od dnia 25 stycznia 2022 r. wchodząc na teren powyższego budynku zobowiązani są Państwo do przestrzegania poniższych zasad:

  • na terenie budynku obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki,
  • po wejściu do budynku proszę bezpośrednio kierować się do punktu wypełniania dokumentów zgodnie z oznakowaniem (sala za szklanymi drzwiami),
  • przed wejściem do punktu proszę o zdezynfekowanie rąk płynem, który stoi tuż przy wejściu lub znajduje się na ścianie,
  • na stołach wyłożone są wnioski do wypełnienia i wzory wypełnienia dokumentów. Proszę zapoznać się w wytycznymi. Dokumenty można  wypełnić na miejscu lub w domu,
  • po wypełnieniu dokumenty proszę wrzucać do urny,
  • w punkcie wypełniania dokumentów mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby w odstępach co najmniej 1,5 m,
  • na schodach mogą jednocześnie przebywać maksymalnie 3 osoby w odstępach co najmniej 1,5 m. W przypadku gdy na schodach znajdują się  już 3 osoby, należy zaczekać na zewnątrz budynku,
  • wszelkie sprawy proszę załatwiać niezwłocznie, bez żadnej zwłoki.

W przypadku niestosowania się do powyższych wytycznych GOPS Budry będzie zmuszony do powiadomienia odpowiednich instytucji odpowiedzialnych za przestrzegania zasad związanych z epidemią COVID-19.

 

Od dnia 25 stycznia 2022 r. wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa interesantów

W związku z powyższym prosimy o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budrach tylko i wyłącznie w sytuacjach niecierpiących zwłoki. W celu uzgodnienia daty wizyty proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 87 427 80 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

W pozostałych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny: 87 427 80 19 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub adres e-mail z pracownikami:

1. Janina Nazaruk – pracownik socjalny
e-mail: gopsbudry.nazaruk@gmail.com

2. Joanna Nazaruk – Głębocka – pracownik socjalny
e-mail: gopsbudry.glebocka@gmail.com

3. Paulina Trela – świadczenia wychowawcze (500+), Karta Dużej Rodziny, Dodatek mieszkaniowy, stypendia dla dzieci oraz dodatek osłonowy
e- mail: gopsbudry.trela@gmail.com

4. Angelika Kaźnierczak – świadczenia rodzinne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny oraz dodatek osłonowy
e- mail: gopsbudry.kazmierczak@gmail.com

 

Informacja dotycząca sposobu składania wniosku przez osoby ubiegające się o dodatek osłonowy

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach (obok Banku Spółdzielczego) utworzony został punkt samodzielnego wypełniania i składania wniosków (za szklanymi drzwiami przed wejściem na salę konferencyjną UG Budry) przez osoby ubiegające się o dodatek osłonowy. Na stolikach wyłożone zostały wnioski do wypełnienia, a także wzór wypełnienia wniosków. Przed ich wypełnieniem proszę koniecznie o zapoznanie się z wzorem. Dokumenty można wypełnić na miejscu lub zabrać do domu i tam uzupełnić. Wypełnione wnioski proszę wrzucać do urny.

Wzory wniosków wraz z oświadczeniami oraz instrukcją wypełniania wniosków można pobrać także ze strony: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

Do wniosku należy dołączyć klauzule przetwarzania danych osobowych (załącznik).

Informuję, iż pracownicy GOPS Budry nie będą służyć pomocą w wypełnianiu powyższych wniosków. Pomoc będzie mogła być udzielona tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie. Wierzymy, że wspólnie uda się Nam przezwyciężyć ten trudny dla Nas wszystkich okres. Tylko musicie Nam Państwo w tym pomóc i tam gdzie jest tylko możliwe musicie być samodzielni.

 

Informacja dotycząca zgłoszenia źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

W związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19, wskazaniami co do pracy zdalnej, wytycznymi w sprawie zapewnienia odpowiednich warunków w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy, a także o bezpieczeństwo pracowników Urzędu Gminy Budry od dnia 25 stycznia 2022 r. zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów.

Zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można składać online, bezpośrednio w CEEB

Zgłoszenia w wersji papierowej można składać za pośrednictwem Urzędu Gminy. W tym celu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach (obok Banku Spółdzielczego) utworzony został punkt samodzielnego wypełniania i składania deklaracji (za szklanymi drzwiami przed wejściem na salę konferencyjną UG Budry)

Na stolikach wyłożone są wnioski do wypełnienia a także znajduje się wzór wypełnienia wniosków. Przed ich wypełnieniem proszę koniecznie o zapoznanie się z wzorem. Dokumenty można wypełnić na miejscu lub zabrać do domu i tam uzupełnić. Wypełnione wnioski proszę wrzucać do urny.

Informuję, iż pracownicy GOPS Budry nie będą służyć pomocą w wypełnianiu powyższych wniosków.

Wzory deklaracji oraz instrukcję wypełniania można również pobrać ze strony internetowej CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie. Wierzymy, że wspólnie uda się Nam przezwyciężyć ten trudny dla Nas wszystkich okres. Tylko musicie Nam Państwo w tym pomóc i tam gdzie jest tylko możliwe musicie być samodzielni.