Gminny Ośrodek Kultury w Budrach

Al. Wojska Polskiego 26
11-606 Budry
Telefon: 0-87 42 78 048
E-mail: gokbudry@wp.pl
www.gokbudry.pl

Dyrektor mgr Aneta Stankiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckach
Więcki 8
11-606 Budry
Telefon: 0-87 42 78 024

Dyrektor mgr Anna Lucyna Janicka

W skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Budrach
z siedzibą w Więckach
Więcki 8
11-606 Budry
Telefon: 0-87 42 78 024
www.spbudry.9com.pl

Samorządowe Przedszkole w Budrach
ul. M. Konopnickiej 5
11-606 Budry
Telefon: 0-87 42 78 012

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach

Sobiechy 24
11-606 Budry
Telefon: 0-87 43 77 016
E-mail: spsobiechy@wp.pl
www.spsobiechy.pl

Dyrektor mgr inż. Rafał Kryłowicz