DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania:

Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiechach i Modernizacja Systemu Ogrzewania budynku Urzędu Gminy Budry z wykorzystaniem OZC.

Dofinansowanie: 4 009 105,60 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 220 111,16 zł

Inwestycja realizowana przez Gminę Budry obejmuje wymianę źródeł ciepła obiektów pełniących funkcje publiczne. W wyniku operacji zastąpione zostanie tradycyjne ogrzewanie energią ze spalania węgla kamiennego na ogrzewanie energią uzyskiwaną z ziemnych pomp ciepła i zasilanych energią wytworzoną z paneli fotowoltaicznych. Takie rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i gazów cieplarnianych oraz pozytywnie wpłynie na ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Operacja ma na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów publicznych poprzez zainstalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji: 11 kwietnia 2023 r.