Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389)
informujemy
o zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 9 lutego 2024 r. w Budrach, Parking za przystankiem PKS.
Godz. rozpoczęcia: 11:00, czas trwania: 5 godzin.