Komunikat Nr 19/2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o odwołaniu komunikatu Nr 15/2021 z dnia 21.10.2021 r. dotyczącego warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie i stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Olszewo Węgorzewskie, do czasu odwołania.

Załącznik: