Wójt Gminy Budry ogłasza konkurs „Piękna Wieś w Gminie Budry”

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie wsie położone w granicach gminy Budry.

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2023 r.
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w Budrach.

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane przez Gminę Budry w formie nagrody finansowej na rzecz wsi z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy na terenie zgłoszonej wsi.

I miejsce – 8 000 zł
II miejsce – 5 000 zł
III miejsce – 3000 zł
oraz maksymalnie 3 wyróżnienia po 1 000 zł każde.

Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się na dożynkach gminnych.

 

Załączniki: