Harmonogram mycia pojemników na odpady dostępny na stronie internetowej: https://mzmgo.mazury.pl/gospodarka-odpadami/harmonogramy