Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE 2023.

W ramach programu Działaj Lokalnie 2023 wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na stronie:  https://www.funduszgoldap.pl/index.php/65-nowiny/339-nabor-wnioskow-dzialaj-lokalnie-2023

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem:https://generatorspoleczny.pl od dnia 21.04.2023 r. do dnia 27.05.2023 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres e-mail:gofund@wp.pl

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki i Pozezdrze.