Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE 2024. W ramach programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację, znajdują się na stronie https://www.funduszgoldap.pl/index.php/65-nowiny/350-dzialaj-lokalnie-2024-nabor-wnioskow

Wnioski można składać od 18.04.2024 r. do 19.05.2024r. wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem https://generatorspoleczny.pl

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać kontaktując się ze stowarzyszeniem pod adresem gofund@wp.pl

Zachęcamy do udziału.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Kruklanki i Pozezdrze.