Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” ogłasza nabór wniosków w ramach PORYBY 2014-2020.

Zapraszamy do aplikowania podmioty z sektora gospodarczego.

Więcej informacji:
Biuro Wilkasy: +48 87 428 29 51, Biuro Ogonki: 797 805 688, 728 821 575
oraz na stronie: www.mazurylgr.pl