Nadleśnictwo Czerwony Dwór jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Więcej informacji na stronie

www.czerwony-dwor.buialystok.lasy.gov.pl

lub pod numerem telefonu 87 523 85 11