Na stronie internetowej Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami został udostępniony nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i oraz domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 16 lutego br.

Deklaracje można składać w Punkcie Obsługi Klienta MZM-GO (ul. Pocztowa 2 w Giżycku), przesłać pocztą tradycyjną na adres pocztowy: Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko lub wysłać drogą elektroniczną poprzez e-PUAP

Więcej informacji na stronie: https://mzmgo.mazury.pl/

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i oraz domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe