Program „Dobry start”

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. realizatorem świadczenia „Dobry start” 300+ jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od dnia 1 lipca 2021r. wniosek o świadczenie „Dobry start” 300+ dla ucznia można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem:
• Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS dostępnej na stronie internetowej: www.zus.pl
• bankowości elektronicznej
• portalu Empatia: empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS:
1) możesz założyć go samodzielnie
Celem poświadczenia konta należy przygotować:
• dowód osobisty
• numer telefonu
• adres poczty elektronicznej e-mail
2) możesz skorzystać z pomocy udzielanej telefonicznie
skontaktuj się z ZUS pod numerem telefonu: 22/290 22 02 lub 22/560 16 00
3) możesz skorzystać z pomocy pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, który założy profil dla Ciebie

Jeśli posiadasz własny profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS:
Wejdź do zakładki „Dobry start” 300+ i złóż wniosek.

Celem sprawnego przygotowania wniosku przygotuj:
• dowód osobisty lub paszport
• numer PESEL dzieci
• nazwę i adres szkoły
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dziecko ukończyło 20 rok życia i kontynuuje naukę

Instrukcje oraz filmy instruktażowe znajdziesz na stronie: www.zus.pl

Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS na stronie internetowej: www.zus.pl