Wójt Gminy Budry ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach, Sobiechy 24, 11-606 Budry.

Szczegółowe informacje w załączeniu: