OGŁOSZENIE
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Budry, 23 luty 2023 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343, z późn. zm.) Wójt Gminy Budry wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich:

I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Gmina Budry reprezentowana przez Wójta Gminy Budry
Adres: Urząd Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry.

II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator planuje dokonać wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
a) określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy (autobusowy),
b) określenie sieci komunikacyjnej:
Transport drogowy w zakresie przewozów autobusowych w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Budry oraz gminy Węgorzewo, która z Gminą Budry zawarły, bądź zawrą porozumienia międzygminne.
Planowane linie komunikacyjne:
1. Popioły kol. -Piłaki M. – Koźlak – Budry – Wiecki – Węgorzewo
2. Brzozówko – Budry – Więcki
3. Sąkieły M. – Zabrost W. – Budzewo – Budry – Więcki – Węgorzewo
4. Wola – Więcki
5. Dąbrówka – Ołownik – Sobiechy – Węgorzewo
6. Góry – Olszewo Węg. – Wężówko – Sobiechy – Pawłowo – Węgorzewo
7. Sobiechy -Ołownik –Ołownik wieś -Pochwałki

IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
– I- II kwartał 2024 r.

V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
– 1 rok .

VI. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
– Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budrach,
– Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Budrach,
– Strona internetowa organizatora Gminy Budry www.budry.pl,
– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.

Wójt Gminy Budry
/-/ Józef Markiewicz