Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1944, z późn. zm.) Wójt Gminy Budry wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego ogłasza zamiar udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie gminnego publicznego transportu zbiorowego w autobusowych przewozach pasażerskich:

I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Gmina Budry reprezentowana przez Wójta Gminy Budry
Adres: Urząd Gminy w Budrach , al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry.

II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator planuje dokonać wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

III. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
a) określenie rodzaju transportu: publiczny transport zbiorowy ( autobusowy),
b) określenie sieci komunikacyjnej: świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na poniższych planowanych liniach komunikacyjnych:

Linie komunikacyjne:
1. Popioły kol. -Piłaki M. – Koźlak – Budry – Wiecki
2. Brzozówko – Budry – Więcki
3. Sąkieły M. – Zabrost W. – Budzewo- Budry –– Więcki
4. Wola – Budry
5. Pietrele- Wiecki
6. Sobiechy – Ołownik – Dąbrówka
7. Sobiechy – Pawłowo – Wężówko- Olszewo Węg. – Góry
8. Ołownik –Ołownik wieś -Pochwałki – Sobiechy.
IV. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
– do 31 sierpień 2022 r.
V. Przewidywany czas trwania umowy o świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
– do 3 lat .
VI. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VII. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
– Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budrach,
– Tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy w Budrach,
– Strona internetowa organizatora Gminy Budry www.budry.pl,
– Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.