Szanowni Mieszkańcy!
Chcielibyśmy Was poinformować o planowanej wymianie pojemników na odpady komunalne. Proces ten ma na celu poprawę jakości usług oraz zwiększenie wydajności naszego systemu gospodarki odpadami. Poniżej znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące tej zmiany:

1. Data rozpoczęcia wymiany:

  • Wymiana pojemników rozpocznie się od 30 października 2023 roku.

2. Nowe pojemniki:

  • Nowe pojemniki zostaną dostarczone do Waszych posesji i zastąpią obecne pojemniki. Będą one dostosowane do nowych standardów i wymagań dotyczących gospodarki odpadami. Prosimy o dołożenie starań o jak najszybsze zabezpieczenie dostarczonych przed posesję pojemników przed zniszczeniem.

3. Okres przejściowy:

  • Do 31 grudnia 2023 roku odpady będą odbierane wyłącznie ze starych pojemników. Od 1 stycznia 2024 roku będzie można korzystać z nowych pojemników.

Dziękujemy za Waszą współpracę i zrozumienie w związku z tą ważną zmianą. Nowe pojemniki przyczynią się do bardziej efektywnej gospodarki odpadami. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem pod numer 539 467 674 bądź 539 408 105.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Załącznik: