Przedstawiciele dziewięciu gmin współpracujących w ramach Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza – w obecności Wicemarszałka Województwa Mirona Sycza oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Pani Lidii Wójtowicz – przyjęli w środę, 29 września br. w Braniewie Strategię dla Pogranicza.

W dokumencie skupiono się na zapewnieniu podstaw rozwoju gospodarczego w warunkach depopulacji, poprawie atrakcyjności zamieszkania oraz odblokowaniu potencjału tkwiącego w racjonalnym gospodarowaniu zasobami środowiska.

Przyjęcie tej strategii to dla nas bardzo ważny moment. Pracowaliśmy nad nią wspólnie przez ostatnie 10 miesięcy. Otrzymaliśmy w tym zakresie poważne wsparcie ze strony Związku Miast Polskich w ramach realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu pn. Centrum Wsparcia Doradczego.

źródło: https://www.pograniczewm.pl/aktualnosci/pogranicze-ma-strategie-do-2030-roku