Do zakupu preferencyjnego węgla jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi:

  • do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1,5 tony;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1,5 tony.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość węgla niezakupionego w ramach zeszłorocznego limitu (1,5 tony – do 31.12.2022 r.)  powiększa limit obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 r.

Maksymalna cena 1 tony węgla: 2 000,00 zł brutto.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego.

Węgiel / groszek nie będzie pakowany w worki.

 

Osoba do Kontaktu – Pan Jan Kondrat, tel. 87 427 80 03 w. 47

Załączniki: