Logo Interreg Lietuva-Polska

 

Gmina Budry wspólnie z Muzeum Zanavykai na Litwie rozpoczęła realizację projektu
pt. „W drodze kultury i rzemiosła – Sakiai – Budry”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, w ramach priorytetu 1 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, pkt. 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa naturalnego i kulturowego w turystyce na obszarze przygranicznym.

Całkowita wartość projektu w Gminie Budry: 540 671,17 EUR w tym

  • współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 459.570,49 EUR (85%)
  • ze środków własnych Gminy Budry – 81.100,68 EUR (15%)

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022

Projekt polega na zwiększeniu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym Sakiai–Budry. Jego głównym celem jest ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie skutecznego zarządzania zasobami poprzez zachowanie, ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Działania projektu: rewitalizacja młyna w Budrach, opracowanie programów edukacyjnych uwzględniających techniki rzemiosła w obu krajach, organizacja warsztatów rękodzielniczych, opracowanie i wyznaczenie szlaku turystycznego w oparciu o dziedzictwo kulturowe z oznakowaniem tras rowerowych i utworzeniem punktów odpoczynku oraz organizowanie wspólnych wydarzeń i wymiana młodzieży.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu: https://mlyn.budry.pl/

oraz fanpage projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/sakiai.budry

Zapraszamy!