DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Nazwa zadania:

Przebudowa dróg gminnych nr 131043N, 131068N i 131072N, 131048 131049 i 131067

Dofinansowanie: 4 830 750,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 085 000,00 zł

Inwestycja przewiduje przebudowę sześciu dróg gminnych łącznej długości 7 km, w tym z nawierzchni betonowej i żwirowej na nawierzchnię asfaltową długości 4,3 km oraz z nawierzchni żwirowej na szutrową z domieszką kruszywa łamanego długości 2,7 km. Zakres robót obejmuje również wykonanie zjazdów gospodarczych, odwodnienia nawierzchni, wzmocnienia podbudowy, poszerzenia jezdni, wykonanie chodników dla pieszych, zatok parkingowych oraz oznakowania drogowego. Początek realizacji: 4 kwietnia 2022 r.