Wójt Gmin Budry w dniu 11 sierpnia 2023 r. podpisał umowę o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 131061N mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Popioły poprzez przebudowę jednego odcinka drogi gminnej. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka 0,750 km drogi gminnej w miejscowości Popioły.

  • Całkowita wartość operacji: 300.051,29 zł,
  • Dofinansowanie ze środków UE: 190.922,00 zł.