Gmina Budry realizuje operację pn. „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Olszewo Węgorzewskie” współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Celem operacji jest tworzenie oraz doposażenie infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny poprzez zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Olszewo Węgorzewskie i utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wartość operacji: 59 971,98 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 42 679,35 PLN.