Gmina Budry realizuje obecnie inwestycję – Przebudowa stacji uzdatniania wody w Olszewie Węgorzewskim.

Na ujęciu wody wybudowana została nowa studnia głębinowa, zmodernizowano budynek na potrzeby zainstalowania agregatu prądotwórczego. W najbliższym czasie wymienione zostaną urządzenia do technologii uzdatniania wody, rurociągi technologiczne międzyobiektowe oraz inne urządzenia do poprawy jakości i wydajności wody. Z uwagi na prowadzenie prac na czynnym ujęciu wody w najbliższym czasie mogą wystąpić dalsze zakłócenia w dostawie wody.
Zakończenie wszystkich prac zgodnie z umową planowane jest 30 listopada br.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy, prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Mamy nadzieję, że realizowana inwestycja przyczyni się do podniesienia parametrów jakościowych i sanitarnych wody.

 

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”