Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Węgorzewskiego podstronie projektowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wegorzewski-2023/

  • Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),
  • Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
  • Słuchowiska prawne/podcasty („Władza rodzicielska po rozwodzie – co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty – komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),
  • Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),
  • E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).

Inne materiały edukacyjne dostępne na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl:

  • Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,
  • Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,
  • Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” – dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Stowarzyszenie Sursum Corda